svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Златна пръчица, златник, горски еичец — Solidago virga aurea L. Сем. Сложноцветни — Compositae

Разпространение. Среща се из цялата страна по горите, скалистите места и храсталаците.

Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 1 м стъбло, разклонено в горната си част. Коренището обикновено е хоризонтално с множество нишковидни коренчета. Листата са последователни, като долните са с дълги дръжки, яйцевидни или елипсовидни и са назъбени. Горните са ланцетни, с къси дръжки или приседнали. Цветовете са златистожълти, събрани в съцветия кошнички, групирани на върха…

Read More

Глухарче, глушина, радика — Taraxacum officinale Web. Сем. Сложноцветни — Compositae

Разпространение. Расте по тревистите и песъчливите места, край потоците и пътищата в парковете и градините нався­къде из страната.

Описание. Многогодишно тревисто растение със слабо разклонен месест корен, от който се развиват листата във форма на розетка. Те са продълговато ланцетни, едро назъбени и с раз­личен размер. От средата на розетката се развива голо и кухо без-листно цветоносно стъбло, високо до 30 см, завършващо с цветна кошничка, която е…

Read More

Вратига еротика — Тапасешт (Chrysanthemum) vulgar е L. Сем. Сложноцветни — Compositae

Разпространение. Среща се из цялата страна, край сипеш г (тьтищата. реките, из тревистите и скалистите места до 1200 мн. ь

Описание. Многогодишно тревисто растение с разклонено стъбло, високо до 1,5 м, и хоризонтално разклонено коренище Листата са елипсовидни до ланцетовидни, последователни, долните с дръжки и пересто нарязани, а горните — просто перести, присел пали, едро назъбени. Цветовете са събрани в сплеснати цветни кошнички, които образуват шит. Те са…

Read More

Бял равнец, еневичка, сечена трева — Achillea millefolium L. Сем. Сложноцветни — Compositae

Разпространение. Белият равнец се среща край пъти­щата, в нивите, горите и поляните до 1500 м н. в., навсякъде из България.

Описание. Многогодишно тревисто растение с право, окос­мено стъбло, високо до 70 см, и пълзящи коренови издънки. Листата са последователни, двойно- и тройноперести, ланцетовидни. Цве­товете са бели, събрани в кошнички, а те — в щитовидни съцветия на върха на стъблото. Периферните цветчета в кошничките са жен­ски, бели, езичести, с…

Read More

Бял оман, оман — Inula helenium L. Сем. Сложноцветни — Compositae

Разпространение. Белият оман вирее по влажните и сен­чести места, край потоците, реките и горите из цялата страна.

Описание. Многогодишно тревисто растение, високо до 2 м, с разклонено на върха стъбло, покрито с къси власинки. Коре­нището е месесто, силно разклонено, при пререз с радиално лъчист строеж. Листата са два вида — долните са с дръжки, едри, назъбена я продълговати, с мрежеста нерватура, отдолу със сиви косми. Горните са по-дребни,…

Read More