Клонове на общата анатомия

В зависимост от целта при изучаване на строежа и формата на човешкото тяло и с оглед задоволяване потребностите на приложните науки се различават: – Сравнителна анотомия – изучава евобюцията в развитието на  органите и стемите при животните и човека. – Топографска анатомия – изучава строежа на човешкото тяло по области. Интерисува се от взаимното положение […]

Клонове на общата анатомия Read More »