симулация

Отменен иск и иск за разваляне на симулация

1. С отменителния иск се атакува една действително съществуваща сделка. При симулацията сключената сделка е привидна, несъществуваща. 2. Отменителният иск принадлежи само на кр., който е стнал такъв преди сключване на атакуваната сделка.Искът за симулация е отрицателен установителен иск. Искът за разваляне на симулацията може да се предяви от всеки заинтересован. 3. Решението по отменителния …

Отменен иск и иск за разваляне на симулация Read More »

Пациенти второ качество – нервно и психично болните

Към тази профилактична култура не на последно място при­надлежи и правилното отношение на обществото към всеки един, към нервно и психично болните. Необходимо е преодоля­ването на лошите традиции, и то на първо място от страна на работещите в системата на здравеопазването. Когато видим някой с превързана глава, с шинирана ръка, с гипсиран крак или научим, …

Пациенти второ качество – нервно и психично болните Read More »