Форма и методи на изпълнителната дейност

Формата е външен израз на разбираната изпълнително-разпоредителна дейност на държавата. Тя е по-широкото понятие и включва в себе си и процесуалните правила, по които протича тази дейност. Формите биват: Правни – настъпват правни последици. Те от своя страна биват: устна /в самата администрация/; писмена кокклудентни   действия   –   мимики,    жестове   или някакви телесни движения, които са […]

Форма и методи на изпълнителната дейност Read More »