ВЛАДИСЛАВ

Значение и произход на името: да владее в слава, да бъде славен владетел (от славянски). Характер и съдба: не може да се каже, че характерът на Владислав е от най-лесните. Енергията на името придава на човека значителна твърдост, силна воля, издръжливост, външна откритост. Владислав е много почтен, трудолюбив и коректен. Не приема несправедливостите, но невинаги […]

ВЛАДИСЛАВ Read More »