svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Електронната страница за преброяването е готова

Електронният сайт на Министерство на земеделието и храните за преброяването на земеделските стопанства www.agrobroene.bg е готов и от днес функционира.

На сайта има рубрика за новини, относно теми, свързани с преброяването, които биха могли да са от полза на регистрираните земеделски производители във връзка с тяхната регистрация и провеждането на подготовката на преброяването на земеделските стопанства.

Поместени са и образци на документи, необходими за пълното окомплектоване на…

Read More