Човешките сетива

Първият човек, създаден по образа и подобие на Бога, разполагал с 12 сетива. В процеса на инволюцията той постепенно загубвал сетивата си, докато най-после останал с 5 сетива, какъвто е сегашния човек. Затова сегашните му знания, в сравнение с миналите, се намират в отношение 5:12. След осезанието се явили вкусът, обонянието, слухът и най-после зрението. […]

Човешките сетива Read More »