svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Как е организирана работата на Комитета?

Всяка година Комитетът на регионите провежда пет пленарни сесии, по време на които той определя общата си политика и приема становища.

Неговите шест „комисии“ се занимават с различни политики и подготвят становищата, които биват обсъждани по време на пленарните сесии.

Read More

Как е организирана работата на Парламента?

В работата на Парламента има два основни етапа:

Подготовка на пленарните сесии. По време на заседания на отделните комисии, посветени на различни сфери от дейността на ЕС, депутатите обсъждат предложенията на Комисията въз основа на доклади, изготвени от един от членовете на съответната комисия — т. нар. „докладчик“. Докладът дава обща представа за разглежданата тема, както и аргументите „за“ и „против“ предложението. Въпросите, по които предстоят дебати, се…

Read More

Министър Тотю Младенов представи българската позиция на неформалната среща на министритe по труда на ЕС в Барселона

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов представи българската позиция на Неформалната среща на министрите по труда на ЕС, която се провежда на 28 и 29 януари 2010 г. в Барселона. В своето изказване по време на първата сесия той предложи дебатите да се насочат към това как при нарастваща безработица да се предотврати рискът от нарастване на структурната безработица. Акцент следва да се…

Read More