Местните данъци и такси няма да бъдат увеличени, заяви Димчо Михалевски

Проблемите, които стоят пред местната власт, са изключително тежки и предстои доста сериозна и напрегната година. Местните данъци и такси обаче няма да бъдат увеличени, тъй като българските кметове добре съзнават какво би се случило от това, тъй като, от една страна, няма да има повишена събираемост, а от друга, това би било антиполитчиеско поведение […]

Местните данъци и такси няма да бъдат увеличени, заяви Димчо Михалевски Read More »