svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Сервитути

В ЗС липсва правна уредба относно сервитутите, което обаче не означава, че сервитутите, като категория вещни права в/у чужд недвижим имот са изоставени.
В процеса на развитие на вщното право в последствие бе установено и легално определение на поянтието сервитут със Закона за водите. Според този закон поземления сервитут е тежестта наложена в/у един недвижим имот наречен служещ имот в полза на друг недвижим имот наречен…

Read More

Видове сервитути

Видове сервитути:
С оглед основанието за въникването им;
–  закони
-сервитути, които се учредяват с волеви акт и отговарят на родовите признаци на сервитутите.
С оглед на правомощията които съдържат и начина по който се учредяват се делят:
положителни при които носителят на вещното право има правомощието да извършва или да предизвиква извършването на определени действия в самия обременен имот, а собственикът на обременения имот има задължението да ги търпи.
отрицателни…

Read More