Вярност и икономика в любовта

От сексуална гледна точка верността е строго съблюдение на съпружеските задължения. Много малко съпрузи стигат да такъв идеал. Изглежда старите понятия на об­ществото за вярност са били доста строги. Вероятно днес е важна не толкова физическата вярност, колкото духовна­та, която включва грижата, нежността. Старите правила за вярност са загубили своето значение. Много жени призна­ват, че […]

Вярност и икономика в любовта Read More »