svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Сигурност и отбрана

Отделни структури подпомагат Съвета по въпросите на сигурността и отбраната:

  • Комитетът по политика и сигурност (КПС), чиито функции в това сътрудничество са идентични с функциите на Корепер за други типове решения;
  • Военният комитет на Европейския съюз (ВКЕС), съставен от началниците на генералните щабове на държавите-членки;
  • Военният секретариат на Европейския съюз (ВСЕС), който е част от Генералния секретариат на Съвета, състоящ се от военни и цивилни експерти,…

    Read More

Генералният секретариат

Председателството се подпомага от генералния секретариат, който подготвя и осигурява гладкото протичане на работата на Съвета на всички нива.

През 2004 г. Хавиер Солана беше преназначен като генерален секретар на Съвета. Той е още върховен представител на ЕС за Общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС) и като такъв спомага за координирането на действията на ЕС на световната сцена.

Генералният секретар се…

Read More