svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Антропогенни туристически ресурси на Испания

През ХV и ХVІ в. тя се оформя като най-голямата колониална страна на феодална Европа . От задокеанските владения са се стичали много богатства и древни произведения на изкуството , което е дало тласък в изграждането на голям брой величествени сгради от отбранително , религиозно и друго естество . Превърнатата в държавен атрибут католическа религия дава своя отпечатък в културните и строителни достижения на испанския народ . За южната…

Read More