Природни дадености на Египет

Страната е разположена в Североизточна Африка и Синайския полуостров / 6% от площта на страната / от Азия . Има площ 1001,4хил.кв.км . На север брегова линия със Средиземно море – 995км , на изток с Червено море – 1941км , свързани чрез Суецкия канал / дължина – 161км , дълбочина – 13м , прокаран […]

Природни дадености на Египет Read More »