Видове пранично лечение – Общо и локално себелечение

В легнало положение или седейки, дишате ритмич­но, и давате заповед да бъде вдишано по-голямо ко­личество прана. С издишването насочвате праната към слънчевия сплит или към засегнатата част на тялото с цел да се стимулира. От време на време при издишване заповядвате мислено болестното състояние на цялото тяло или на отделно място да бъде прогонено. Може […]

Видове пранично лечение – Общо и локално себелечение Read More »