svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Изпълнение на сделка с ценни книжа

Под изпълнение на сделка с ценни книжа разбираме доставката и плащането, произтичащи от вече сключената сделка.

След като се сключи сделката на борсата, (а и извън нея – на пазара „на гише“) с доставката и плащането се заемат голям брой институти, технически звена и специалисти. Веригата започва от

» счетоводните отдели на купувача и продавача, преминава през

» звената за обработка на документацията към брокерските отдели…

Read More