Как се оказва първа помощ при мълния?

Може да се случи така, че някой да бъде поразен от мълния пред очите ви. Но преди да пристъпите към оказване на първа помощ, трябва да помислите за собствената си безопасност – мълнията може да удари на същото място още един път. Затова трябва веднага да преместите пострадалия на друго, по-безопасно място. При това не […]

Как се оказва първа помощ при мълния? Read More »