svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Охранителните производства и охранителения акт

ОП цели издаване на охранителен акт (ОА):
а) ОА не е акт за защита н санкция по повод на правонарушение; б) ОА е акт на съдействие – той цели да породи изгодни за молителя правни последици, без да се посяга върху чужда правна сфера;
Не са осъдителни искове тези, които не са насочени към изд. на ОА.

Read More

ГПс като правоотношение (ПО)

1.  Субекти на ПО са съдът и страните. Страните не са в процесуални отношения пряко помежду си, а само поотделно със съда.
Правото на защита и задължението тя да се даде образуват съдържанието на процесуалното ПО между лицето, което търси защита, и защитния орган. Властта да се наложи санкция заради правонарушението и задължението тя да се понася образуват съдържанието на процесуалното правоотношение между защитния орган и…

Read More

Белези, специфични за ГПс като производство

Белези, специфични за ГПс като производство:
–  особен предмет: накърнени граждански права;
–  особени защитно-санкционни последици: СПН, ПУ, О;
ГПс изключва множество производства, приспособени към различните накърнени права и различната защита, от която те се нуждаят. Тези производства се групират в три основни форми, отговарящи на трите проявни форми на незаконосъобразно развитие на ГПО и на трите способа за защита-санкция, възстановяващи законосъобразното развитие. Освен това има минимален (необходим)…

Read More

Основни началана на гражданския процес.Същност, видове, система

ГПс като защита и санкция
ГПс е средство за защита срещу незаконосъобразното развитие на гражданските правоотношения и цели да възстанови тяхното законосъобразно състояние – това е неговата основна същност. ГПс е защита в полза на правоимащия (чието право е нарушено) и същевременно санкция за правонарушителя. В зависимост от формата на правонарушението ГПс предлага три основни способа на защита/ санкция: исков, изпълнителен и обезпечителен процес. Това е…

Read More

Оособености в производството по исков ред за развод

Първо, при предявяването на иск трябва да се отбележи ограничението, че ако съпругата е бременна или има дете до 1 годишна възраст, на делото не се дава ход, освен ако тя не даде съгласието си. При започнало дело тя винаги може да бъде поискана от всеки съпруг, е той да постанови привременна мярка по въпроси, по които съпрузите спорят. Тези привременни мерки се установяват с…

Read More

Надя Шабани поиска от кмета на Пловдив незабавно да се увеличи персоналът на ДДЛРГ „Княгиня Мария Луиза”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани изпрати писмо до Славчо Атанасов – кмет на община Пловдив, с настояване за бързо увеличаване на персонала на ДДЛРГ „Княгиня Мария Луиза”, за да се засили охраната и контролът при достъп до дома.

Повод за писмото са двата инцидента, случили се в рамките на два дни. На 16 май т.г….

Read More

Защита на ответника срещу иска

Зад исковете за определяне на граници обикновено не стоят толкова конфликтни житейски ситуации, както по останалите вещни искове, тъй като в интерес и на двете страни е да уредят спора и да изяснят вярната имотна граница. Поради това и позицията на ответника обикновено не е толкова активна. Все пак, ако се ангажира ответна защита, тя може да бъде на общо основание насочена срещу активната легитимация…

Read More

КЗК се самосезира и образува производство за разследване на евентуално извършени нарушения при доставката на лекарства

С Решение от 25.02.2010 г. КЗК се самосезира и образува производство за разследване на евентуално извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Алта Фармасютикълс” ЕООД, „Софарма трейдинг” АД, „Хигия” EАД, „Търговска лига – Национален аптечен център” АД, „Булрей и Ко ООД”, „Елфарма” АД, „Рош България” ЕООД, „Джонсън и Джонсън” ООД и „Алкалоид” ЕООД, изразяващо се в забранено споразумение с цел манипулиране на процедура за възлагане на…

Read More

КЗК наложи санкция за неуведомление за концентрация

Комисията налага на «Международен панаир Пловдив» АД имуществена санкция в размер на 66 876 лв. за неизпълнение на задължението по чл. 24, ал. 1 и 2 от ЗЗК (отм.) – подаване на уведомление за концентрация.

С решение от 08.10.2009 г. КЗК образува производство по самосезиране за евентуално извършено нарушение от страна на «Международен панаир Пловдив» АД при придобиване на 100%…

Read More

Административни отношения

Административните правоотношения са последици от прилагането на адмнистративноправните норма. Тяхното възникване, изменение или преустановяване може да стане само в случаите, когато се поставят предвидените от правната норма юридически факти и обстоятелства. Само правната норма посочва от кои факти и обстоятелства на обективната действителност следва да настъпят предвидените в ная правни последици /правни отношения/, които могат да бъдат предизвикани от юридически действия или бездействия и от юридически събития….

Read More

Б. Борисов: Гръцката страна ще плати загубите, които трупаме

Задвижил съм процедурите в Люксембург и вчера обясних на гръцките фермери, че правейки ни заложници гръцката страна ще плати загубите, които търпим в прогресия, заяви премиерът Бойко Борисов в отговор на въпрос на БГНЕС.
България няма никаква вина и министър-председателят не се съмнява в това, което ще бъде отсъдено. Той смята, че като премиер е направил всичко възможно в рамките на блокадата на границата и смята, че тези 200 -…

Read More

Ще се проведе редовно заседание на Националния изпълнителен съвет на СДС

Редовно заседание на Националния изпълнителен съвет (НИС) на Съюза на демократичните сили ще се проведе днес, съобщиха от пресцентъра на СДС.
Основни теми, които ще бъдат обсъдени е оправдано ли е въвеждането на санкция за задължителна здравна карта и позицията на СДС относно промените в закона за хазарта. Пресконференцията ще бъде от 12.30ч. в централата на СДС на ул. „Г.С.Раковски” №13./агенция Фокус/

Read More

10 тона изобутан без платен акциз иззеха на Митница Русе

10 тона изобутан без платен акциз иззеха митнически служители от Митница Русе. Митничарите спират за проверка в района на ГКПП Дунав мост автоцистерна с немска регистрация, управлявана от немски гражданин. Цистерната превозвала 10 100 кг изобутан от Германия, предназначени за българско дружество, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Митници“.
При огледа на документите и проверка в Системата за управление на акциза митническите служители установили, че при транспортирането на стоката не са…

Read More

Задължителна регистрация и на газовите пистолети

Производството и търговията с огнестрелно и неогнестрелно оръжие ще се извършват след получено разрешение от МВР, предвижда приетият проект на закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Притежателите към момента на неогнестрелно оръжие се задължават в срок от една година от влизането в сила на закона да го декларират пред началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта. Тези, които тепърва ще се сдобиват с него,…

Read More