Национален парк „Сундарбан”

Национален парк „Сундарбан”/Сандарбан/ – разположен е в заблатените ниски брего ве на най-големите в света делти , образувани от вливащите се в Бенгалския залив на р.Ганг и р.Брахмапутра , на границата между Индия и Бангладеш .Тази територия заема площ от 10хил.кв.км и е съчетание от протоци и нискобрежни острови , периодично заливани от морските приливи […]

Национален парк „Сундарбан” Read More »