svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Малина — Rubus idaeus L. Сем. Розоцветни — Rosaceae

Разпространение. Расте по скалистите планински склонове и сипеи, редките гори, храсталаците, сечищата и пожарищата из цялата страна.

Описание. Храстовидно растение с тънки двегодишни стъбла, високи до 2 м, и многогодишно коренище, от което излизат многобройни коренчета. Стъблата плододават през втората го­дина. Листата са последователни, от три- до седемделни, нечифто-перести, едро нарязани, отгоре зелени, а отдолу окосмени. Цвето­вете са бели, събрани по няколко, с дръжки, с петделна чашка, пет­листно…

Read More

Горска ягода, плюскавица, планици— Fragaria vesca L. Сем. Розоцветни — Rosaceae

Разпространение. Расте из цялата страна по горите, по­ляните и храсталаците до 1200 м н.в.

Описание. Многогодишно тревисто растение, образуващо пълзящи стъбла (столони), дълги до 20 см. Коренът е влакнест, с множество тънки коренчета, обикновено хоризонтален. Листата се състоят от три яйцевидни назъбени листчета с дълги дръжки. Както стъблото, така и листните дръжки са рядко окосмени. Цве­товете са бели, с петлистна чашка, петлистно венче и многобройни тичинки и плодници….

Read More