svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Правно значение на подведомствеността и подсъдността

Правно значение на подведомствеността:
а) тя предопределя органа, овластен да реши делото. Този орган трябва да вземе становище и по всички въпроси, обуславящи решението (освен за престъпление).
б) тя предопределя реда, по който ще се разглежда делото.
в) подведомствеността е абсолютна процесуална педпоставка. Сьдът проверява и следи служебно това. Произнася се е определение, което подлежи на обжалване с частна жалба. Прекрати ли делото, съдът го препраща на компетентния…

Read More

Родова подсъдност

Въпросът е: на кой съд като първа инстанция е подсъдно делото.
Принцип – подведомствените на съдилищата граждански дела са подсъдни на районните съдилища (чл. 79).
Изключения (чл. 80) – на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:
а)  исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му;                                                                            –
б) исковете с цена на иска над 10 хил. лв. (при…

Read More

Наследодател

Наследодател – ФЛ, починало, родено живо, макар да е починало веднага след раждането. Не с необходимо ФЛ да е дееспособно. Наследник – лице, към което преминава имуществото на починалото лице. В зависимост от източника на правото на наследяване, те са наследници по закон и наследници по завещание. Това са лица, които след откриване на наследството са призовани за наследяване:
ФЛ –  по закон и по завещание;
ЮЛ…

Read More

Видове борси

Видове борси : според предмета на сделките те биват три вида :
1. Стокови борси – сключват се сделки, чиито предмет са стоки (родово определени заместими вещи).
2. Фондови борси – за търговия с ЦК.
3. Парични (дивизни) борси – при тях се търгува с валута (местна или чуждестранна).
Най-често фондовите и дивизните борси се съчетават.
Стокови борси :
Предмет – материални, родово-определени заместими вещи. Те са неналични.
Разлика с тържища и…

Read More

Парменид

Главен представител на елеатската философска школа е Парменид. Той произлизал от виден аристократически род и е роден около 540 година в Елея. Според едно свидетелство, запазено у Диоген Леартски, Парменид бил слушател на Ксенофан, но не станал негов пряк ученик, а бил привлечен към философска дейност от питагорейците, по-специално от някой си Амений, но когато след смъртта му Парменид издигнал надгробен камък в знак на…

Read More

Йонийската филасофска школа: физици-Талес/625-550/.Периодизация

Древногръцката философия се заражда в Малоазийската област Йония, по-специално в големия пристанищен и търговски град в древния Милет. Основател на гръцката философия е Талес / 625-550 г /.

Няма напълно точни исторически сведения за Талес, но от повечето историци се приема, че той се е родил към 625 г. пр. Хр. и е живял до към 550 г. Произхождал от богат род. Баща му…

Read More

Дори родата отказва органи

Дори роднините вече не даряват органи за трансплантация, призна националният консултант проф. Митко Цветков. От жив донор се правят не повече от 6 присаждания годишно, но от починали едва 1-2, показва статистиката.

Все по-малко българи са склонни да спасят човешки живот, като дарят бъбрек от свой загинал близък. Страната ни вече е с най-малко трансплантации не само в Европа, но и на Балканския полуостров, признава професорът. Почти 2 месеца в единствената у нас клиника на Александровска болница, специализирана за присаждане…

Read More