Индустриално развитие на ЕС – засилване на конкуренцията

-въздействие върху функционирането на пазарите чрез съгласуване между политики на ЕС, влияещи на конкурентоспособността; -подобряване на регулациите на вътрешния пазар чрез ефективно прилагане на изисквания за качество; -усъвършенстване на стандартите в областите, където това е необходимо; -осигуряване на съвместимост чрез дифузия на информа­цията за вътрешния пазар и инструментите за стимули­ране на пазарната интеграция; -наблюдение на […]

Индустриално развитие на ЕС – засилване на конкуренцията Read More »