Европейският контекст на МСП

Проявява в следните насоки: -Структурни- развитие на високотехнологични и еколо­гично ориентирани отрасли и производства. Иновацион­ната природа на МСП се проявява в 3 основни направле­ния- участие в реализацията на изследванията, продуктовата диверсификация и маркетинг на износа. -Външноикономически- осъществяване на експанзия на определени пазари и заемане на пазарни ниши. Фактор за това са ниските разходи и високата […]

Европейският контекст на МСП Read More »