Строеж на реброто

Всяко ребро се изгражда от 2 основни части: ребрен хрущял и костно ребро. На костното ребро се различава глава, на която е описана ставна повърхност за съединяване с тялото на прешлена. Ставната повърхност е цялостна. При 1,11 и 12 ребро, а при останалите посредством напречен гребен на 2 полета – горно и долно. Главата се […]

Строеж на реброто Read More »