svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Портфейлен анализ и изграждане на портфейл от акции

Особености на акциите като инвестиционен носител – обикновените акции се най-важният дял на всеки нормален инвестиционен портфейл. По своята висока доходност те се желана форма на инвестиране, заедно с това обаче те са и най-рискованата форма на инвестиране. Чрез портфелиране инвеститорът се стреми да оптимизира връзката риск-възвращаемост. За да се осъществи портфелиране трябва да се направи портфейлен анализ на основните характеристики на обикновената акция. Акцията…

Read More

Функции на парите

  1. Парите като разчетна единица – в този смисъл парите може да се определят като стока, в която (чрез която) се изразява цената на всички други стоки.
  2. Парите като инструмент за плащане –

  Парите в тази функция са средство за свободно, окончателно и незабавно плащане. Чрез тази функция всички дългове се изразяват в пари и се уреждат (погасяват) чрез тях. Това е възможно благодарение…

  Read More

  Управление на богатството

  Има три базови съставки: реални активи; финансови активи и ликвидни активи.

  Крайната цел на управлението на богатството е неговото непрекъснато увеличение. Бюджетът е инструмент за управление на най-ликвидната част от активите – парите в брой. И оттук богатството на икономическите агенти може да се види в разходната половина на техните бюджети. Оттук може да се каже, че управлението на бюджетните разходи в определена степен…

  Read More