Борсова рентабилност

*     Пазарна цена на акцията / Печалбата от акцията x 100 – борсова капитализация *     Печалба от акция / Пазарна цена на акцията x 100 – Печалба от акциите *    Реалната печалба на обикновените акционери/ Броя на емитираните обикновени акции – коефициент на паричен дивидент *     Дивидент от акцията/ Печалбата на акцията […]

Борсова рентабилност Read More »