рай

Произход на човешкия род

Изключителността на мястото и ролята на човека в света на природата, неговото рязко отличие от животните по множество показатели, са довели до множество хипотези за произхода му. Най-общо те са представени от три основни хипотези: религиозна, космическа и трудова. Религиозната представа за произхода на човека най-концентрирано е изложена в първите глави на Библията, където се […]

Произход на човешкия род Read More »

Естествена и неестествена смърт

Най-голямото предизвикателство за човечеството от древни времена насам е смъртта, проблем, в който са вложени неимоверно много усилия. Това е така, защото нищо не е така ужасяващо, както смъртта, която като че ли слага край на щастието и надеждите. След като основната причина за заболяванията остава неясна, хората стигат до извода, че смъртоносните болести са

Естествена и неестествена смърт Read More »