Райони

МРРБ и СУ “Св. Климент Охридски” участват в проект за университетско сътрудничество за регионално развите

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Софийският университет “Св. Климент Охридски” са българските партньори в проект UNICREDS, фокусиран върху възможността различни модели на висшето образование да подпомогнат регионалното икономическо развитие. Проектът е партьорство между 15 организации от Великобритания, Швеция, Чехия, Финландия, Унгария и България, споделящи това вярване. Водещ партньор в него е Съветът на …

МРРБ и СУ “Св. Климент Охридски” участват в проект за университетско сътрудничество за регионално развите Read More »

Започва покачване на нивото на река Дунав в горното течение на българския участък

Басейнова дирекция “Дунавски район” – Плевен, изпрати предупреждение до областните центрове на Гражданска защита, областните управители и общините по течението на река Дунав, че от днес и през следващото денонощие се очаква покачване на нивото на реката с 1.5 m в района на Видин и с 1.0 m в района на Лом. Данните са на …

Започва покачване на нивото на река Дунав в горното течение на българския участък Read More »

Гергьовденско Агне (Гергьовденски курбан)

За този обичай обикновено се избира първото родило се мъжко агне (понякога се следи за цвета му да е бяло, по-рядко черно). Окичва се с венец, на дясното рогче (или и на двете) се прикрепва свещичка и се запалва преди коленето. Агнето се захранва със зелена трева, трици и сол и се запоява с вода. …

Гергьовденско Агне (Гергьовденски курбан) Read More »

ЕК изпрати писмо с намерение да глоби България за неправомерни директни плащания за 2007 г.

Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” изпрати днес писмо до министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов с намерение да глоби България за неправомерно направени плащания по директните субсидии за 2007 г. Това обяви министъра на извънредна пресконференция в МЗХ. В писмото е записано, че Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските …

ЕК изпрати писмо с намерение да глоби България за неправомерни директни плащания за 2007 г. Read More »

Спряно е пропускането пред ГКПП – Капитан Андреево, автомобилният поток се насочва към ГКПП-Лесово

Продължава повишаването на обемите в по-големите язовири, но намалява количеството на вливащата се вода – показват обобщените данни от Ситуационния център за състоянието на водите в по-големите язовири; звената на ГДПБС и ГДГЗ са ангажирани с отводнителни и помощни дейности Язовир „Ивайловград” прелива, като обемът на изпусканата вода е 1023 куб. м./сек. – прецедент за …

Спряно е пропускането пред ГКПП – Капитан Андреево, автомобилният поток се насочва към ГКПП-Лесово Read More »

Отново се очаква повишаване на речните нива в много райони на страната

Оперативното звено за управление на водите в извънредни ситуации, създадено със заповед на министър Нона Караджова, информира, че през следващите 1-2 дни отново се очаква повишаване на речните нива в много райони на страната, по-значително в Рило-Родопската област, южните и източните райони на страната. НИМХ разпространи информация, че през периода 12 -16 февруари се очакват …

Отново се очаква повишаване на речните нива в много райони на страната Read More »

Пречиствателната станция за отпадъчни води на Ловеч заработи

След адекватни оздравителни действия от страна на МОСВ пречиствателната станция за отпадъчни води на Ловеч успешно е въведена в експлоатация. Обектът е финансиран по програма ИСПА и е на обща стойност 17 811 576 евро /за строителство, строителен надзор и техническа помощ/, от които 75% финансиране от ЕС и 25% национално финансиране. Строител е турско-германският …

Пречиствателната станция за отпадъчни води на Ловеч заработи Read More »

Общините ще получават 50% авансови плащания по ПРСР

Общините, които имат одобрени проекти по мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., вече ще могат да получават 50% авансови плащания. Това предвиждат изменения в наредбите за прилагането на двете общински мерки по …

Общините ще получават 50% авансови плащания по ПРСР Read More »

302 млн. лв. за директните плащания на площ

Сметката на Държавен фонд „Земеделие” е заредена с 302 млн. лв. за доизплащане на всички суми по директните плащания на площ за 2009 г. Това обяви изпълнителният директор на фонда Калина Илиева на съвместен брифинг с министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов днес. „Така пет месеца по-рано от регламентирания срок на земеделските производители …

302 млн. лв. за директните плащания на площ Read More »

Икономическа и социална конверсия на райони със структурни проблеми

Икономическа и социална конверсия на райони със структурни проблеми- включва индустриални, селски, урбанизирани райони, както и риболовните. Тя покрива не повече от 18% от населението в следните рамки: -Индустриални райони, които покриват 10% от населението на ЕС и отговарят на критериите: *безработица – по-висока от средното за ЕС; *висок дялна индустриалната заетост- над средното за …

Икономическа и социална конверсия на райони със структурни проблеми Read More »