Разстоянието в небето

„На какво разстояние са отдалечени едно от друго небесните места и ако не бива да се отива в някоя друга сфера, за да се живее по-продължително там, може ли поне да се посещава?“ На това един от светиите каза: „Мястото за живеене за всяка душа е определено съобразно с духовното й разви­тие. Но за по-късо […]

Разстоянието в небето Read More »