Видове административни актове

Голямото разнообразие от актове на държавно управление предполага и различим класификации според различни критерии и белези. В зависимост от начина на индивидуализация на адресатите: Нормативни административни актове – съдържащи общозадължителни правила за поведение, вторични /подзаконови/ правни норми. Отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати – отнасят се до всеки, който може да се окаже …

Видове административни актове Read More »