разрешение

Белези на административната принуда

Белези на административната принуда: 1. тя е външно психическо или физическо въздействие върху съзнанието и поведението на адресатите на АПН; 2. тя е правна принуда – уредена е от ПН; 3. тя е вид държавна принуда – осъществяа се от държавни органи или органи, приравнени на тях; 4. тя е административна, защото по правило се …

Белези на административната принуда Read More »

Прекратяване на индивидуалното правоотношение

Правното предназначение на закрилата  при уволнение се състои в получаването на предварително разрешение от държавен орган или получаването на предвиденото разре шение от синдикален орган.Разрешението или съгласието се иска писмено от работода теля и трябва да се получи в писмена форма от компетентния държавен или синдикален орган.Разрешението или съгласието дадено в устна форма е недействително …

Прекратяване на индивидуалното правоотношение Read More »

Преустройство. Форми

Форми – представлява преустановяване на съществуването на една К като правен субект, като цялото и имущество преминава върху друга К. Допустими са следните 4 форми на преустройство: а/ сливане на две или повече К в една К; б/ вливане на една К в друга; в/ разделяне на една К в две или повече К; г/ …

Преустройство. Форми Read More »

„Хюриет”: Молба за полско гражданство и разрешение да се установи в Полша отправи Мехмет Али Агджа

Анкара. Затворническият живот на турския терорист Мехмет Али Агджа, извършител на покушението срещу папа Йоан Павел Втори, приключва, пише турският вестник „Хюриет”. На 18 януари 2010 година Агджа ще бъде освободен от затвора и няма да отслужва военната си служба поради „разстройство и антисоциално поведение”, каквото е заключението от медицинската експертиза. Докато излежава присъдата си, Агджа …

„Хюриет”: Молба за полско гражданство и разрешение да се установи в Полша отправи Мехмет Али Агджа Read More »