Юридически лица.Системи на образуване

ЮЛ  възникват по ред установен с повелителни правни норми. В зависимост от това какви  юридически факти следва да бъдат осъществени за да възникне ЮЛ се разграничават четири системи. 3.1 По разпоредителната система ЮЛ се създават с властнически акт: акт на краля или на парламента, но най – често това ства с акт на изпълнителната власт. […]

Юридически лица.Системи на образуване Read More »