Прекратено е прилагането на облекчен режим за издаване на разрешителни за извънгабаритни превозни средства

Пътните превозни средства с параметри извън допустимите размери, маса и натоварване на ос ще се пропускат на територията на страната само ако притежават необходимите разрешителни, съобщават от Агенция „Митници“ Облекченият режим за издаване на разрешително предвиден в Наредба №11 за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства считано от 01.01.2010 г не се прилага. […]

Прекратено е прилагането на облекчен режим за издаване на разрешителни за извънгабаритни превозни средства Read More »