разкази

„Соломон и Балкиза“ – Разкази и легенди

Здрачевини трепереха над стихналия свят, а цар Соломон седеше, облакътен върху абаносова маса. Тъкмо надвечер, когато слънцето залезе и почне да се смрачава, царят обичаше да седне и да си помисли. Тъй като в тоя спокоен час по цялата страна затихваха грижите, страстите и борбите, самата земя си отдъхваше и въздухът се спираше неподвижно, и […]

„Соломон и Балкиза“ – Разкази и легенди Read More »

Безценните пантофи

Имало едно време един беден ин­дийски селянин, който искал да стане богат. След като мислил дълго за сво­ите проблеми, накрая той решил да отиде в столицата Делхи, за да посе­ти там известния суфи светец Хазрат Низамудин Аулия. – Светецът е добър човек – мислел си селянинът – и ако го помоля, той сигурно ще ми

Безценните пантофи Read More »