развод

Определение за прекратяване но охранителното производство

Определението за прекратяване може да се обжалва с частна Ж. Прекратеното ОП може да бъде образувано отново с нова молба. Порочният ОА може да бъде атакуван но исков ред. Легитимирани са прокурорът и третото лице, чиито нрава са засегнати от ОА. Когато в хода на исковия процес възникнат условия за издаване на ОА, може да […]

Определение за прекратяване но охранителното производство Read More »

Процесуална легитимация и срокове за образуване на производството

Отмяната е самостоятелно извънинстанционно производство защита срещу влезли в сила неправилни Р. Актове, които подлежат на отмяна – е недостатък по чл.231, б. „; (виж т. III). Не се допуска отмяна на Р, с което е постановен развод, унищожаване на брака или бракът е признат за несъществуващ (чл.231 ал.2). Легитимирани лица: заинтересованата страна (чл.231, 233)

Процесуална легитимация и срокове за образуване на производството Read More »

Конститутивен иск

Конститутивен иск а) определение – това е иск, с който от съда се иска: –  да признае със СПН съществуването на потестативното право -предмет на делото – в полза на ищеца; – да постанови правната промяна в отношенията между страните по делото,  която следва от съдържанието на потестативното П- конститутивно д-е (КД); За разлика от

Конститутивен иск Read More »

Отменяне на завещанието

Отменянето на завещанието винаги самостоятелен последващ правен акт на завещателя /трябва да е дееспособен/. Завещанието изразява последната воля на завещателя и затова до деня на смъртта си той може да го отмени по всяко време. То може да бъде отменено изцяло или писмено с ново завещание или с особен нотариален акт. 1. Изрична отмяна –

Отменяне на завещанието Read More »

Отменяне на завещанието

Отменянето на завещанието винаги самостоятелен последващ правен акт на завещателя /трябва да е дееспособен/. Завещанието изразява последната воля на завещателя и затова до деня на смъртта си той може да го отмени по всяко време. То може да бъде отменено изцяло или писмено с ново завещание или с особен нотариален акт. 1. Изрична отмяна –

Отменяне на завещанието Read More »

Издръжка на бивш съпруг

За издръжка между бивши съпрузи говорим при прекратяване на брака поради развод и унищожаване на брака, при което се прилагат правните последици на развода. Издръжката на бивш съпруг е особен случай на издръжка, тъй като за нея важат специални правила. Тази издръжка не е автоматично продължение на издръжката, която евентуално е била доставяна през време

Издръжка на бивш съпруг Read More »

Брачен процес

Брачен процес (чл. 256-270) – особености: (Тук разглеждаме исковия брачен процес – при него има спор. Разводът по взаимно съгласие е охранително производство – няма спор.) 1. Кои са брачните дела (искове)? – чл.258: а)  искове за развод; б)  искове за унищожаване па брака; в)  искове за установяване съществуването или несъществуването на брак между страните;

Брачен процес Read More »

Развод по исков ред

Всеки съпруг може да иска развод. Това е едно преобразуващо право, което се упражнява само по съдебен ред чрез иск. Искът е конститутивен. За да възникне правото трябва да са налице тези предпоставки. които законът изисква. Предпоставката е състояние на брака, описано в закона като дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Не просто какво да

Развод по исков ред Read More »

Развод по взаимно съгласие

Нормално е да се приема, че щом бракът се сключва доброволно то той може да бъде прекратен по взаимно съгласие. Чл.100 Развод по взаимно съгласие СК „При сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод съдът допуска развода, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака.“ Значи съдът трябва да прецени дали е

Развод по взаимно съгласие Read More »

Развод по взаимно съгласие

ІІ самостоятелна форма на развод по бълг. Законодателство  – чл. 100 и 101 вр. Чл. 258 – 270 ГПК . Изискванията за допустимост на развода по взаимно съгласие са  3 : чл. 100 изисква да е налице съгласие на съпрузите което трябва да отговаря на императивно посочените в закона правни принципи . / сериозно и

Развод по взаимно съгласие Read More »

Развод по семейно съгласие

ІІ самостоятелна форма на развод по бълг. Законодателство  – чл. 100 и 101 вр. Чл. 258 – 270 ГПК. Изискванията за допустимост на развода по взаимно съгласие са  3 : чл. 100 изисква да е налице съгласие на съпрузите което трябва да отговаря на императивно посочените в закона правни принципи . / сериозно и непоколебимо

Развод по семейно съгласие Read More »

Развод, общи положения.

Нормативната уредба на развода се съдържа в чл. 99 – 107 СК Недопустим е развод по извънсъдебен ред, по административен или какъвто и да е непроцесуален. Уредба и в чл. 258 и следващите в ГПК. Материята е кодифицирана в тези текстове. Правната уредба на развода по българското законодателство е подчинена на два основни принципа: 1.

Развод, общи положения. Read More »

Лични отношения между съпрузите

Сключването на брака е юридически факт с правопораждащо действие от чието осъществяване между съпрузите възниква брачно правоотношение  имащо за съдържание съпружески права и задължения  – Уредбата на съпружеските права и задължения се съдържа в глава 3 на СК . В зависимост дали се отнася до парично оценими блага  съпружеските права и задължения биват 2 вида

Лични отношения между съпрузите Read More »

Израелец получи развод за 11-и път

50-годишен израелец от Ерусалим получи развод за 11-и път, което е рекорд за страната, съобщи равински съд. Той казал пред съда, че обикновено се развеждал с жените си на всеки две години и веднага след това започвал да си търси нова булка. Мъжът заявил, че съжалява за първия си развод, тъй като след него започнало

Израелец получи развод за 11-и път Read More »

Изневярата често се преживява по-тежко и от развод

Изневярата винаги е знак за криза в семейните отношения. Започването на тайна сексуална връзка с нов партньор и търсенето на нови усещания и емоции са доказателство, че партньорите в двойката вече са ги изгубили в отношенията помежду си. Изневярата нанася силна психологична травма и може да предизвика нервен срив и депресия. Според психолози, тя се

Изневярата често се преживява по-тежко и от развод Read More »