Към създаване на зона на европейското правосъдие

В момента в Европейския съюз работят много различни съдебни системи, всяка в границите на съответната държава-членка. Ако ЕС желае неговите граждани да имат еднакво разбиране за правосъдие, съдебната му система трябва да  бъде за тях улеснение в ежедневието, а не допълнителна тежест. Най-значимият пример за практическо сътрудничество в тази област е дейността на Евроюст, централната […]

Към създаване на зона на европейското правосъдие Read More »