развода

Развод по взаимно съгласие

Нормално е да се приема, че щом бракът се сключва доброволно то той може да бъде прекратен по взаимно съгласие. Чл.100 Развод по взаимно съгласие СК „При сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод съдът допуска развода, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака.“ Значи съдът трябва да прецени дали е …

Развод по взаимно съгласие Read More »

Развод по исков ред.

Всеки от съпрузите (чл. 99 ал. 1 СК) може да поиска развод, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен/ДНРБ/. Основанието за развода е ДНРБ. Понятието е бланково и неопределено, затова Върховният съд още в нач. на 70-те год. с ППВС № 10/1971г. дава тълкуване – разстройството на брака е дълбоко, когато брачната връзка е изцяло …

Развод по исков ред. Read More »

Други последици от развода

Всичко което засяга имуществените отношения без СИО 1.Отпадане  на взаимното наследяване и изгодите  от разпореждания /мортис кауза – с оглед на смъртта / направения от единия съпруг в полза на другия през време на брака  чл. 104 СК .- императивна разпоредба . С влизане в сила на бракоразводното решение автоматично по силата на закона отпада …

Други последици от развода Read More »

Развод, общи положения.

Нормативната уредба на развода се съдържа в чл. 99 – 107 СК Недопустим е развод по извънсъдебен ред, по административен или какъвто и да е непроцесуален. Уредба и в чл. 258 и следващите в ГПК. Материята е кодифицирана в тези текстове. Правната уредба на развода по българското законодателство е подчинена на два основни принципа: 1. …

Развод, общи положения. Read More »

Унищожаемост на брака. Понятие. Обща характеристика.

Причини за унищожаемост на брака. 1. Ясното разграничение между иститута на унищожаване на брака и развода. Унищожаването на брака е едно от трите основания за прекратяване на брака по българското законодателство. Чл. 94 урежда изчерпателно 3 причини за прекратяване на брак: А) смърт на един от съпрузите Б) влязло в сила решение за развод; В) …

Унищожаемост на брака. Понятие. Обща характеристика. Read More »