Развод по взаимно съгласие

ІІ самостоятелна форма на развод по бълг. Законодателство  – чл. 100 и 101 вр. Чл. 258 – 270 ГПК . Изискванията за допустимост на развода по взаимно съгласие са  3 : чл. 100 изисква да е налице съгласие на съпрузите което трябва да отговаря на императивно посочените в закона правни принципи . / сериозно и […]

Развод по взаимно съгласие Read More »