Цели на митническата политика.

1.Фискални цели на митническата политика. Митата не са архаична и незначителна част от данъчната система на развитите страни, а са важен и структурен източник на приходи за държавата. Причините, които предопределят подобно отношение към митата са: Сравнително лесният и сигурен начин за събиране на приходите от митата. Митото е един от най-рентабилните данъци. Особената нееластичност …

Цели на митническата политика. Read More »