развитие

Служебпо начало

1. Понятие – задължение на защитния орган да обезпечи чрез своята активност бързото, икономично и правилно развитие на ГПс. С измененията на ГПК от 1997 г. това начало беше силно ограничено. Бяха премахнати някои от най-важните му проявления: подпомагането на страните и попълването на делото с факти и доказателства по почин на съда, проверката на […]

Служебпо начало Read More »

ГПс като правоотношение (ПО)

1.  Субекти на ПО са съдът и страните. Страните не са в процесуални отношения пряко помежду си, а само поотделно със съда. Правото на защита и задължението тя да се даде образуват съдържанието на процесуалното ПО между лицето, което търси защита, и защитния орган. Властта да се наложи санкция заради правонарушението и задължението тя да

ГПс като правоотношение (ПО) Read More »

Европейска агенция за околната среда (EAОС)

Седалище: Копенхаген, Дания eea.europa.eu EАОС предоставя информация на управляващите и на обществеността с оглед на устойчивото развитие и подобряване на околната среда в Европа.

Европейска агенция за околната среда (EAОС) Read More »

Какво е бъдещето пред Европа?

Европейската интеграция ще продължи в областите, в които държавите-членки смятат, че е в техен най-голям интерес да работят заедно, в рамките на традиционната рамка на ЕС (по въпроси като търговията, глобализацията, единния пазар, регионалното и социалното развитие, научните изследвания и развитието, мерките за насърчаване растежа на работни места и много други). ·    Институционалният процес на

Какво е бъдещето пред Европа? Read More »

Европейският съюз на световната сцена

·1    Европейският съюз има по-голямо влияние на световната сцена, когато изразява единна позиция в международните отношения. Добър пример за това са търговските преговори. ·2    В областта на отбраната всяка държава запазва суверенитета си, без оглед на това дали е член на НАТО, или е неутрална. Същевременно държавите-членки на ЕС развиват военно сътрудничество за миротворчески мисии.

Европейският съюз на световната сцена Read More »

Одобрени са нови 15 проекта на Агенция „Пътна инфраструктура” по линия на ОПРР

15 проекта на Агенция „Пътна инфраструктура” на обща стойност 264 985 729 лв. са одобрени за изпълнение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Проектите са насочени към подобряване на достъпността до основните транспортни дестинации чрез реконструкция

Одобрени са нови 15 проекта на Агенция „Пътна инфраструктура” по линия на ОПРР Read More »

Зам.-министър Иво Маринов ще открие международна конференция за ВЕИ

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов ще открие утре (24 март 2010 г.) международната конференция „Възможности за финансиране на инвестиционни проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)“. Тя ще се състои от 10.00 ч. в конферентната зала на столичния хотел „Рила“ (ул. „Цар Калоян“ 6). Дискусията се организира по проект „Зелена енергия:

Зам.-министър Иво Маринов ще открие международна конференция за ВЕИ Read More »

Реформата в пенсионната система изисква стабилизиране на пазара на труда

Реформата в пенсионната система изисква стабилизиране на пазара на труда, помощ на определени групи чрез квалификация и обучение през целия живот по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд, както и подобряване на условията на труд, каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов при откриването на конференция за пенсионната реформа

Реформата в пенсионната система изисква стабилизиране на пазара на труда Read More »

Развитие на ЕВП

По-нататъшното сближаване на законодателството се обуславя от значителните инвестиции за инфраструктура и услуги за изграждането на информационното оощество, трансевропейските мрежи-транспортни, енергийни и телекомуникационни, и създа­ването на панконтинентална икономика. Наред с това разширява­нето към Централна и Източна Европа изисква съществена подго­товка, тъй като 94.53% от директивите са вьзприети от национал­ните законодателства. За успешното функциониране на Единния

Развитие на ЕВП Read More »

М. Герджиков: София е в етап на устойчиво развитие

София вече е в етап на устойчиво развитие, заяви зам. кметът на столицата Минко Герджиков, който присъства на благодарствен молебен в памет на загиналите по време на Руско-турската освободителна война и допринесли за освобождаването на София, предаде репортер на БГНЕС. Герджиков обясни, че сред проблемите, които трябва да се решат в София са трафика, лошата

М. Герджиков: София е в етап на устойчиво развитие Read More »

Развитие на комунистическата диктатура

В Ялтенското споразумение трите велики сили „тържествено декларират“, че ще съдействат за формирането в бившите сателитни на Германия държави на широко представителни правителства и ще улеснят свободни парламентарни избори в тях. Приключването на войната обаче дава нови възможности за попълзновенията на комунистическата партия към пълното узурпиране на властта чрез т.нар. „Отечествен фронт“. От своя страна

Развитие на комунистическата диктатура Read More »

Астрологични качества, които трябва да развивате

Това са дарби, таланти, които са на разположение през целия ви живот. Прекарали сте много време и сте отделили толкова енергия да развиете даден аспект от вашия характер в миналите си животи, но има и друга част от вас, напълно противоположна, която е била напълно пренебрегвана. Затова, когато сте дошли в това прераждане, на вас

Астрологични качества, които трябва да развивате Read More »