Основни тенденции в мениджмънта

Мениджърството е един от най-динамично и бързо развиващи се процеси на 21 век. Основните тенденции на процесите са: глобализация на бизнеса; развитие на предприемачеството; кариерите в мениджмънта; Това са най-характеризиращите нови тенденции в мениджмънта и новите ключови характеристики на икономиката. Основното е, че 21 век се определя като век на познанието, век на информационното общество. […]

Основни тенденции в мениджмънта Read More »