Политика на пазарен контрол и преструктуриране

Развитието на селскостопанската политика съобразно чл. 34 от ДЕС се осъществява в няколко направления/ политики, които се реализират в следните аспекти: -Политика на пазарен контрол *пазарни регулации- включват интервениране, компенсации и правила за външна търговия; *ценова политика- установяване на минимални цени по обективни критерии; *доплащания по гарантирани цени. -Структурна политика *въздействие върху производствените фактори; *подобряване […]

Политика на пазарен контрол и преструктуриране Read More »