Индустриалната политика на ЕС – развитие на индустриалното сътрудничество

Важен проблем на европейската промишленост е качеството на продуктите, поради което се работи за подобряване на регулациите и стандартите. Политиката по качеството се насочва както към управленските стратегии, така и към сближаване с други политики на ЕС, влияещи върху мениджмънта на компаниите, т.е. развитие на индустриалното сътрудничество, по линия на: -разширяване практиката на сътрудничество, разработена […]

Индустриалната политика на ЕС – развитие на индустриалното сътрудничество Read More »