Издръжка на пълнолетни, учащи се деца

Този вид издръжка се урежда от чл.82 (1) и (2). Те са си пак деца, въпреки и пълнолетни. Това правило беше изоставено през 1985г. и от 1992г. – установено отново. Без значение е фактът дали родителите са разведени или не са. Предпоставките са: 1. изискването за нетрудоспособност не е задължително. По принцип студентът е трудоспособен. […]

Издръжка на пълнолетни, учащи се деца Read More »