Видове магии

Съществуват много и различни видове магии според начина, по който са направени, народността на извършителя и този, за когото са предназначени, типа на кодировката, начина на “връзване” на човешкия организъм. Не на последно място е и разликата в интелектуалното ниво на извършителя и степента, до която познават учението за Практическата Магия. В много от случаите […]

Видове магии Read More »