Припознаване

Регламентирана се в чл. 35 – 39  СК . Правна същност на припознаването : 1.Припознаването представлява едностранна правна сделка насочена към установяване на произход на едно дете от неговия родител. 2. субект на припознаване може да бъде само дееспособен родител чл. 35 изр. 1 18 г. както и / непълнолетен които е еманципиран чрез встъпване […]

Припознаване Read More »