Съвети за здравето – Твоето задраве зависи от теб

Всички искаме да бъдем здрави. От състоянието на здравето ни зависи нашето самочувствие, работоспособността ни, задо­волството и радостта ни от живота. Какво обаче правим за собственото си здраве? Най-често нищо или почти нищо. По принцип здравето третираме така, както някога е написал Кохановски: «благородно здраве, никой няма да разбере колко си вкусно, докато не се […]

Съвети за здравето – Твоето задраве зависи от теб Read More »