svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Определяне на данъчната основа

I. При доходи от трудови правоотношения.

Облагаемият доход от трудови правоотношения включва всички награди в пари или натура от работодателя или за сметка на работодателя, получени от данъчно задължените лица за календарния месец

Не подлежат на облагане:

  1. Стойността на безплатната предпазна храна, противоотрови и лични предпазни средства.
  2. Стойността на специалното работно облекло, безплатното работно и униформено облекло.
  3. Командировъчните пари.
  4. Стойността на картите за пътуване от…

    Read More