работните места

Актуализация на оценката на риска

Оценката на риска е постоянен във времето процес. Тя трябва да се преразглежда при: промени в условията на труд по работните места и длъжностните характеристики; промени в технологията и технологичното оборудване; промени в организацията на труда; промени в  нормативната база; злополука, водеща до трайна нетрудоспособност или смърт; нови данни от измервания. Логическите етапи на последователност …

Актуализация на оценката на риска Read More »

Класификация на работните места и трудовите дейности

Класификация на работните места и трудовите дейности – наблюдават се всички трудови дейности, извършвани по работните места. На основата на еднакви условия на труд ( включващи работна среда и процес),  работните места се групират по рационален и управляем начин, като се оформя списък на типовите работни местав предприятието, който се обсъжда и съгласува с специалиста …

Класификация на работните места и трудовите дейности Read More »

„Фолксваген“ гарантира работните места на 100 000 свои служители

Водещият европейски автомобилен концерн „Фолксваген“ пое ангажимент да гарантира работните места на 100 000 свои служители в Германия до 2014 г. въз основа на подписано днес споразумение с най-големия синдикат IG Metall. В замяна на това „компания и представителите на служителите заявиха решителността си да увеличат заедно производителността“ и се споразумяха да оценяват повече служителите …

„Фолксваген“ гарантира работните места на 100 000 свои служители Read More »