Смесени фирми (джойнвенчърс)

Джойнвенчърса е традиционна форма на ефективно коопериране на условията на предприятията от различни страни с цел съвместно производство, научно-технически изследвания, проектиране и конструиране, маркетинг, информационна и др.дейност. Основните характеристики са: ?    различна национална принадлежност на партьорите, които могат да бъдат и повече от двама; ?    различен правен статут; ?    смесената фирма се подчинява на законите …

Смесени фирми (джойнвенчърс) Read More »